Homepagewetenswaardighedenasbestinventarisatiebodemonderzoekontzorgen bij asbestsaneringintegrale bedrijfsaanpakaanbevelingen
Logon

Asbesthoudende materialen in gebouwen kunnen (financiële) gevolgen hebben bij herontwikkelingen, verbouwingen/renovaties of vastgoed-transacties. Daarnaast is het beheersen van (toekomstige) risico’s in het huidige maatschappelijke klimaat een noodzaak of wens van betrokkenen.

Prins Milieu Consultancy b.v. is in het bezit van het procescertificaat ‘SC 540’ voor het kunnen uitvoeren van asbestinventarisaties in gebouwen. In de SC 540 is technisch-inhoudelijk uitgewerkt op welke wijze een inventarisatie wordt uitgevoerd.

 De ervaring in het herkennen van asbesthoudende materialen is over een periode van meer dan 10 jaar opgebouwd. In deze periode zijn asbestinventarisaties in woningen, industriële complexen en bedrijfsonroerend goed zoals kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen uitgevoerd. Het betrof gebouwen met een grote variatie in bouwjaren, grootte en bouwstijlen. Op de pagina ‘onderschrijvingen’ zijn enkele reacties van onze klanten weergegeven. 

Wij stellen graag vrijblijvend een prijsaanbieding op. In het kader van nazorg kunnen wij ondersteuning bieden bij het beheersen en begeleiden van het asbestsaneringsproces.

Bij de diverse marktpartijen ontstaat regelmatig de behoefte aan technische ondersteuning bij juridische vraagstukken of financiële geschillen. Op regelmatige basis worden wij verzocht om een onafhankelijke mening over een vraagstuk te geven.

 
Asbestinventariseren kent de volgende fasering:
- Voorbereiding en planning
- Dossieronderzoek / interviews
- Visuele inspectie met monstername(s) van asbestverdachte materialen
- Rapporteren (inclusief tekenwerk)
linkedin Prins Milieu Consultancy b.v. Schimmelpennincklaan 2a 3571 BH Utrecht tel. 030 2990073 mob. 06 29368495 info@pmc-milieu.nl