Homepagewetenswaardighedenasbestinventarisatiebodemonderzoekontzorgen bij asbestsaneringintegrale bedrijfsaanpakaanbevelingen
Logon

Onder maatschappelijke druk en de uitgebreide regelgeving zijn bedrijven of organisaties meer en meer gedwongen om beleid te maken of het bestaande beleid op asbest-gebied te herzien. Prins Milieu Consultancy b.v. is een volwaardige gesprekspartner op beleidsniveau.

Wij zijn gespecialiseerd in het integraal benaderen van een complex of een terrein. Hierbij kan bijvoorbeeld het heersende – of nieuwe beleid in een asbestinventarisatie (conform de SC 540) worden geïntegreerd. Vooral wanneer er veel asbestgerelateerde werkzaamheden plaatsvinden is een dergelijke dynamische asbestinventarisatie waardevol.

Woningcorporaties en vastgoedeigenaren beseffen steeds meer de (financiële) impact van asbest in hun woningbezit of bedrijfsonroerend goed. Het dwingt ze tot het maken van investeringskeuzes. Een duidelijk asbestbeleid is er op gericht om op een verantwoorde wijze en op structurele basis met de aanwezigheid van asbest om te gaan.

Het doorlichten van het asbestbeleid bij corporaties vereist een helicopterview. Bij dergelijke audits kunnen de uitgangspunten en de werking van het beleid worden getoetst. Ook kan worden ingeschat hoe groot het draagvlak van het asbestbeleid en het bewustzijn ten aanzien van asbest is. Lees hier ook over onze laatste doorlichting.

Tot slot worden wij op regelmatige basis verzocht om een onafhankelijke mening bij juridische vraagstukken of financiële geschillen over een vraagstuk te geven.

 
Het
investeren
in asbestsaneringen
door Corporaties
betekent dat er minder
financiŽle middelen zijn
voor het verbeteren van
andere maatschappelijke
veiligheidsaspecten.
linkedin Prins Milieu Consultancy b.v. Schimmelpennincklaan 2a 3571 BH Utrecht tel. 030 2990073 mob. 06 29368495 info@pmc-milieu.nl