Homepagewetenswaardighedenasbestinventarisatiebodemonderzoekontzorgen bij asbestsaneringintegrale bedrijfsaanpakaanbevelingen
Logon

De dienstverlening van Prins Milieu Consultancy b.v. bestaat ook uit het verzorgen van bodemonderzoeken gericht op de aanwezigheid van chemische parameters en asbest-in-grond. Het uitvoeren van bodemonderzoek kent de volgende fasering:

• Historisch onderzoek (dossieronderzoek / interviews)

• Veldwerk

• Laboratoriumonderzoek

• Rapporteren (inclusief tekenwerk)

De grootte en (bedrijfs-)historie van het terrein zijn van grote invloed op de omvang en aard van de werkzaamheden. Bodemonderzoek richt zich voornamelijk op die locaties, waar in het verleden bodemverontreiniging kan zijn opgetreden. Ook kan er op basis van visuele waarnemingen een vermoeden voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging zijn.

Wij hebben een ruime ervaring in het verrichten van bodemonderzoeken op verschillende terreinen met een grote diversiteit aan verontreinigingen. Daarnaast verzorgen wij op regelmatige basis de directievoering tijdens een bodemsanering.

 
Voor bodemonderzoek naar chemische
parameters wordt gebuik gemaakt van
de NEN 5740.
De NEN 5707 is de richtlijn voor het onderzoek naar asbest-in-grond.
linkedin Prins Milieu Consultancy b.v. Schimmelpennincklaan 2a 3571 BH Utrecht tel. 030 2990073 mob. 06 29368495 info@pmc-milieu.nl