Homepagewetenswaardighedenasbestinventarisatiebodemonderzoekontzorgen bij asbestsaneringintegrale bedrijfsaanpakaanbevelingen
Logon

Directievoering

Er kan een noodzaak ontstaan voor het laten uitvoeren van een bodemsanering. In de praktijk blijkt dat advies op maat en een pragmatische insteek bijdragen aan een effectieve - en efficiënte uitvoering van een bodemsanering. Met behulp van onze directievoering controleren en beheersen wij het saneringsproces bij een chemische – of asbestgerelateerde bodemverontreiniging.

 In grote lijnen omvat een saneringsproces de volgens stappen:

  1. Aanvullend bodemonderzoek (bij onduidelijkheid over omvang)
  2. Opstellen plan van aanpak of saneringsplan
  3. Indienen Bus-melding of ‘voornemen van saneren’
  4. Aanbesteding van de saneringswerkzaamheden
  5. Planning / voorbereiding
  6. Milieukundige begeleiding tijdens de saneringswerkzaamheden
  7. Verificatie-onderzoek ter afronding van de bodemsanering
  8. Opstellen evaluatierapport / invullen Evaluatie-formulier Bus-melding
 
  De omvang van elke stap in het proces is sterk afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de bodemverontreiniging.
linkedin Prins Milieu Consultancy b.v. Schimmelpennincklaan 2a 3571 BH Utrecht tel. 030 2990073 mob. 06 29368495 info@pmc-milieu.nl