Homepagewetenswaardighedenasbestinventarisatiebodemonderzoekontzorgen bij asbestsaneringintegrale bedrijfsaanpakaanbevelingen
Logon

Technisch-inhoudelijke asbest-ondersteuning

Er zijn veel partijen die met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te maken kunnen krijgen. Te denken valt aan vastgoedeigenaren, woningcorporaties, verhuurders, (medewerkers van) huurders, bouwbedrijven, (onderhouds-)monteurs, gemeenten en/of particulieren. Op regelmatige basis worden wij verzocht om een onafhankelijke mening over een vraagstuk tussen bijvoorbeeld opdrachtgever en opdrachtnemer of huurder en verhuurder te geven.

Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij een vraagstuk of de aanwezigheid van asbesthoudende materialen leidt tot juridische geschillen. Het geven van (technische) ondersteuning behoort tot de specialismen.

 
Het reconstrueren van een vraagstuk vereist overzicht.
linkedin Prins Milieu Consultancy b.v. Schimmelpennincklaan 2a 3571 BH Utrecht tel. 030 2990073 mob. 06 29368495 info@pmc-milieu.nl